Czy można inaczej? Inaczej czyli jak?

Im wyżej jesteś, tym bardziej jesteś samotny. Coś w tym jest.

SIERPIEŃ 2018

Zarządzanie ma z jednej strony aspekt spektakularny, związany z posiadaniem władzy, wpływu społecznego, ale istnieje też jego ciemna strona – brak zaufania, brak chęci podejmowania odpowiedzialności przez pracowników, brak ich zaangażowania i całościowego spojrzenia na organizację. To właśnie trzy główne wyzwania stojące przed szefami firm. Gdy mamy do czynienia z tego rodzaju powszechnymi brakami, ludzie nie tworzą zespołów, a stanowią jedynie grupę, czyli zbiór jednostek, z których każda pracuje dla siebie. w konsekwencji każdy coś robi, ale nie tworzy to spójnej całości. Czy da się tak zarządzać organizacją, aby ludzie pracowali budując na prawdziwym zaufaniu i odpowiedzialności, żeby „chciało im się chcieć”?

W psychologii jest taki dość prosty mechanizm – jeśli dajesz innym trochę więcej zaufania – zaczynają oni brać trochę więcej odpowiedzialności za swoją pracę. Uruchamia się mechanizm patrzenia z perspektywy wspólnego celu, przy jednoczesnym poczuciu zaufania oraz odpowiedzialności. Szef ufa, że jego ludzie zrobią wszystko tak, jak najlepiej potrafią – to jest właśnie fundament Zintegrowanego Zarządzania (ZZ). Kiedy tak się dzieje? Kiedy ludzie czują się spełnieni, pracują w przyjaznym otoczeniu, widzą większy sens swojej pracy, bo czują się ważną częścią większej całości.

Cały system edukacji nastawiony był dotąd na umiejętności twarde, związane z logicznym myśleniem i zapamiętywaniem. Mało miejsca poświęcało się przy tym umiejętności wyrażania uczyć, chwalenia, doceniania i tym elementom, które są częścią procesu zarządzania.

Jak więc pogodzić twarde z miękkim, jak osiągać założone cele biznesowe, przy jednoczesnym szacunku i uważności na drugiego człowieka? Odpowiedzi na pytania udziela Krzysztof Kasperuk – ekspert zintegrowanego zarządzania, założyciel środowiska Panheri.

Takie podejście jest szczególnie ważne w obecnych czasach, kiedy na rynek pracy wchodzi nowe pokolenie. Dlatego szefowie firm, oprócz twardych celów biznesowych związanych ze strategią, coraz częściej zadają sobie pytanie – co można zrobić, żeby ludzie, którzy u mnie pracują byli szczęśliwi? Ludzie chcący czuć satysfakcję i spełnienie, dla których ważne jest nie tylko to co robią, ale też z kim to robią.

Co mogą i co zaczynają już robić świadomi szefowie? Krok po kroku podejmują działania zmierzające do tego, aby ich ludzie bardziej ufali, by byli skłonni brać na siebie większą odpowiedzialność, by byli przy tym szczęśliwi, zrealizowani i widzieli wartość swojej pracy, jaką jest służenie większej idei. Jeśli pracownikom przyświeca wspólny cel, zaczynają się ze sobą otwarcie komunikować, dobrze traktować i dzięki temu pracować inaczej. Inaczej, to znaczy z poczuciem sensu, odpowiedzialności i zaangażowania w to, co robią.

O tym właśnie jest zintegrowane zarządzanie (ZZ), które zakłada – po pierwsze – zaufanie i partycypację, po drugie samoorganizację, po trzecie szerszą perspektywę i proces zmian.

Pierwszy z elementów związany jest z pozbyciem się przez szefa firmy jednego z większych kosztów zarządzania, jakim jest czas. Jeśli szef prawdziwie zaufa swoim pracownikom, mówiąc „Ufam ci i wiem, że zrobisz najlepiej jak potrafisz, a jak nie, to najwyżej to trochę skorygujemy”, wówczas nie będzie musiał ich kontrolować i mówić, co mają robić. Takie słowa mogą podbudować poczucie własnej wartości, a co za tym idzie – zwiększyć zaufanie do własnych działań i pracownik jest w stanie i chce dawać z siebie więcej. Ludzie pracują najlepiej, kiedy czują się wolni i szczęśliwi, tzn. kiedy czują, że mogą wykorzystywać swój potencjał i robić to w mądry oraz ciekawy sposób.

W drugim etapie zintegrowanego zarządzania mamy do czynienia z samoorganizacją. Pracownicy wiedzą najlepiej co należy zrobić, jak zoptymalizować pracę, a jeśli w pewnej sytuacji nie będą wiedzieli, to mają przekonanie, że wspólnie z zespołem znajdą najlepsze możliwe rozwiązanie. Trzeba tylko dać im do tego przestrzeń.

I wreszcie, trzeci element zarządzania zintegrowanego – szersza perspektywa, czyli tworzenie nowych mechanizmów i wdrażanie innowacyjnych pomysłów.

Czytaj więcej

Think Big
Wrzesień 2018

Think Big

Po pierwsze – dobre życie, docenianie tego, co się ma. Uświadomienie sobie, że dobre jest wystarczająco dobre i nie ma co zbytnio komplikować sobie życia w pogoni za byciem perfekcyjnym. Jak zaufać sobie, jak odnaleźć w sobie potencjał, służący innym, jak współtworzyć turkusowe organizacje?

Image Description

Panheri

Jesteśmy po to, by towarzyszyć Ci w procesie samoorganizacji, osiągania pełni i ewolucyjnego rozwoju.

Skontaktuj się z nami

ul. Polna 7
62-006 Kobylnica

+ 48 692 149 655