SZUKAMY ROZWIĄZAŃ, ROZWIJAMY UMIEJĘTNOŚCI


Łącząc doświadczenia i wiedzę konsultantów zapewniamy holistyczne wsparcie dla Ciebie i Twojego biznesu!

Zarządzanie celami

wyznaczanie i praca z celami (jak wyznaczać, dobierać do etapu rozwoju, definiować, przekazywać - komunikować innym, jak kaskadowo je rozplanowywać aby były realizowane, jak zarządzać, sprawdzać, korygować, odbierać a następnie wyznaczać kolejne)

Osiąganie celów

co robić kiedy nie mam celów, nie wierze w wyznaczanie celów lub mam problem z ich osiągnięciem. Jak dotrzeć do tego jakie cele są dla mnie ważne, co zrobić aby czuć motywację do ich realizacji, jak dotrzeć do głębszej motywacji oraz systematycznie zacząć je realizować.

Ustalanie ról w firmie

Jak zdefiniować role w strukturze firmy, jak role mają się do odpowiedzialności i stanowisk, jak zdefiniować potrzebne role, ustalać zakres ich zadań, odpowiedzialności i uprawnień. Jak i kogo zapraszać do roli (dobieranie ludzi do roli), jak wdrożyć kogoś aby pełnił swoją rolę, jak wspierać role w działaniu, jak rozwijać kogoś w roli.

Efektywna struktura firmy

praca z fundamentami struktury organizacyjnej firmy aby wspierała realizację jej misji, wizji oraz celów, analiza różnych rodzajów struktur firmy (płaskie, hierarchiczne, silosowe, macierzowe, projektowe, holokratyczne), analiza ról w strukturze, celów ról, kompetencji dla danej roli oraz realizacja projektu składania struktury organizacyjnej a następnie jej efektywnego wdrożenia.

Realizacja odpowiedzialności

czym dla mnie jest odpowiedzialność, co to znaczy dla mnie, co to znaczy dla innych, jak ustalać odpowiedzialność, jak zarządzać i egzekwować, jak wspierać u innych, jak budować u siebie właściwe podejście do bycia odpowiedzialnym, jakie zachowania składają się na realizację odpowiedzialności stanowiskowej, budowanie macierzy zachowań stanowiska

Efektywne planowanie pracy własnej

analiza realizowanych zadań i celów, jak wyznaczać zdrowe priorytety, strukturyzacja czasu, delegacja i odbiór zadań, zarządzanie w sytuacji dużej presji i stresu, multizadaniowość i multi role lidera,

Skuteczna kontrola i nadzór

jak, kiedy i kogo kontrolować w sposób efektywny dla obu stron, jakie ja mam podejście do kontroli, czym kontrola różni się od nadzoru, jak wyważyć kontrolę i zaufanie (brak nadzoru), jak komunikować kontrolę oraz nadzór pracownikowi,

Wartości w mojej firmie

korzyści zdefiniowania i zarządzania poprzez wartości, jakie mam wartości jako człowiek i które z nich stanowią fundament w prowadzeniu firmy, jak do nich dotrzeć, jak sprawdzić je w praktyce, jak je praktycznie realizować, jak je przekazać innym, jak sprawić aby i oni się nimi kierowali, co robić kiedy wartości nie przekładają się na praktykę funkcjonowania firmy

Wspólny rozwój managerski

czasami lider rozwija w szybkim tempie, a podwładni mają inne tempo, więc wydaje mu się że oni się nie rozwijają lub manager niższego szczebla się rozwija a lider jest pochłonięty działaniem operacyjnym lub strategicznym, wtedy dochodzi do rozbieżności w sposobie działania, jak zrobić aby uwspólnić ścieżkę rozwoju i połączyć te zasoby, dopasować tempo, jak osiągnąć efekt synergii w rozwoju.

Wartościowy feedback

jak i kiedy dawać feedback, techniki efektywnego feedbacku, jak motywować ludzi do wzajemnego dawania sobie feedbacku, jakie korzyści płyną z tworzenia kultury częstego feedbacku dla całej organizacji, czym różni się feedback od szczerości

Ustalanie priorytetów

mam wiele spraw, wiele tematów, w sumie każdy z nich jest na swój sposób ważny, więc staram się jakoś ogarnąć każdy, daje temu dużo uwagi i energii, dużo czasu, ostatecznie zawsze czegoś nie ogarnę, nie zdążę, robię wszystko i nic; ciągle jestem w niedoczasie, ostatecznie brak mi satysfakcji, daleko do relaksu i radości z wykonywanej pracy, można to zmienić poprzez coaching priorytetów

Zarządzanie rolami lidera

występujemy, w wielu rolach, kiedy dochodzi do ich pomieszania, przenosimy strategie i potrzeby z jednej roli do innych, wtedy dochodzi do uwikłania, gier, ukrytych kontraktów, w finale spada jakość zarządzania i jakość komfortu pracy, moje potrzeby przeszkadzają we wzroście firmy, współpracowników
 

Otwarta komunikacja

jak mówić o tym co potrzebuje ja/firma, praca z faktami i przekonaniami, praca ze szczerością i jej wpływem na rozwój wieloobszarowy, zarządzanie firmą wymaga szczerej komunikacji wprost, zarządzanie dużą firmą wymaga bardzo szczerej i odpowiedzialnej komunikacji wprost, komunikacja zaczyna się od samopoznania, jak poznać siebie łatwiej mi zobaczyć perspektywę innych, zobaczenie tych dwóch perspektyw pozwala zbudować pomost do otwartej komunikacji na wyższym poziomie,

Strategia odpowiednich kroków w budowaniu firmy

od jakich kroków rozpocząć, jakie działanie jest adekwatne do czasu, aby ustalić strategię potrzebujesz wiedzieć gdzie jesteś, co po kolei jest do zrobienia, jak to zrobić oraz połączyć się z innymi (uchwyć różnice w myśleniu, potencjałach i działaniu ) zespołu, w którym działasz i wykorzystaj je na rzecz budowania firmy (synergia potencjałów i preferencji osobowości) - zarządzanie podobieństwami i zarządzanie różnicami
 
 
 

KONTAKT


Masz konkretne pytanie, wypełnij poniższy formularz?