LIDER - ZESPÓŁ - BIZNES


Nasze programy rozwojowe zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zaoferować Ci narzędzia, wiedzę i strategie najlepiej dopasowane do potrzeb, Twoich i Twojej firmy!

Stabilny Biznes

Program dotyczy wejścia przez firmę w okres stabilności, rozpoznawany poprzez uzyskanie stałej płynności finansowej, zmniejszenie ilości pojawiających się nagłych zadań oraz wprowadzenie klarowności w odpowiedzialnościach, strukturach i zadaniach pracowników.

Adresowany do:

Właścicieli firm, którzy mierzą się z dużą zmiennością lub chaosem w organizacjach. Powtarzającymi się dobrymi i złymi okresami, które utrudniają rozwój. Rotacją pracowników i powtarzającymi się błędami bądź konfliktami w zespole.

Cele:

1. Uzyskanie przez organizację płynności biznesowej.

2. Stworzenie klarownych struktur (zadań, odpowiedzialności, podległości stanowiskowej).

3. Skupienie biznesu w jednym, klarownym kierunku rozwojowym.


Biznes Wielkiej Skali

Program dotyczy fazy dynamicznego rozwoju przez organizację. Kiedy firma realizuje wynik finansowy natomiast chce go powiększyć lub rozszerzyć skalę działalności. Działania w ramach programu są nastawione na rozwój, zwiększenie efektywności, wzrost sprzedaży i zyskowności oraz otwarcie na skalowalność biznesu.

Adresowany do:

Właścicieli firm, których celem jest zwiększenie skali i wymiaru działania. Chcących osiągnąć wzrosty zarówno w sprzedaży jak i w skali biznesu jednak napotykają przeszkody na tej drodze. Których firmy dzisiaj się szybko rozwijają i potrzebują aby rozwój całego biznesu nadążył za tą dynamiką wzrostu sprzedaży.

Cele:

1. Diagnoza i nazwanie elementów hamujących rozwój organizacji.

2. Dostarczenie narzędzi i kompetencji potrzebnych do ewolucji wyników i zwiększenia skali organizacji.

3. Wzrost wyników sprzedażowych mający na celu otworzenie możliwości do inwestycji w skalę biznesu.

4. Przyspieszenie rozwoju biznesu w celu nadążenia za wzrostami sprzedaży


Holistyczna Organizacja

Program dotyczy holistycznego spojrzenia na organizację i jej składowe elementy, w celu wejścia na zupełnie inny poziom prowadzenia biznesu. Czerpie on inspirację z historii firm jak Google, Netflix czy Zappos. Łączy on ambicje i permanentne dążenie do doskonałości z człowiekiem, jego potencjałami i psychologicznymi potrzebami w celu wytworzenia nowej jakości w biznesie.

Adresowany do:

Właścicieli firm, które są stabilnymi i prosperującymi biznesami jednak szukają nowych metod wejścia na kolejny poziom. Dla ambitnych innowatorów szukających nowych rozwiązań i holistycznego podejścia.

Cele:

1. Wypracowanie modelu działalności opartego o synergię elementów biznesowych i ludzkich - indywidualne potencjały w kształtowaniu unikatowej wartości.

2. Edukacja i szkolenia w celu unifikacji potrzebnego poziomu świadomości w organizacji

3. Wdrożenie i praca z nowym modelem działania


MASZ PYTANIA DOTYCZĄCE PROGRAMÓW?


WYPEŁNIJ PONIŻSZY FORMULARZ, ODEZWIEMY SIĘ DO CIEBIE!