Nasza siła tkwi w spójności ŚRODOWISKA, które współtworzymy. Łączymy świat autentycznych EKSPERTÓW w różnych wymiarach rozwoju życia biznesowego i osobistego.
Rozwój świadomości i pracy nad sobą rozpoczynamy od siebie. Definiujemy swoje wartości, potrzeby, talenty, po to by osiągnąć spójność w każdym wymiarze życia. Integracja siebie pozwala nam integrować inne świadome jednostki i firmy, tworząc wielopoziomową DRUŻYNĘ, działającą na rzecz rozwoju świadomego i zrównoważonego biznesu.

Centrum dowodzenia tego niezwykłego ŚRODOWISKA skupione jest w osobie jednoczesnego fundatora Fundacji PANHERI – Krzysztof Kasperuka, który kreatywnie łączy dyscypliny dla rozwoju umiejętności, poszerzania horyzontów i wymiernych efektów. Uczy i doskonali managerów, trenerów i mówców oraz podległe im zespoły. Potrafi precyzyjnie nazywać wszelkie aspekty komunikacji, pokazując jak skutecznie nimi zarządzać i odnajdywać z innymi wspólny język. Buduje przyjazne środowisko wzrostu, inspiracji i wsparcia. Z sukcesem tworzy zespoły osiągające wzrosty poprzez właściwy podział ról i zaufanie. Z ogromną energią i 100 procentowym zaangażowaniem dzieli się tym, czego doświadczył w życiu biznesowym.

Łączymy ludzi, firmy i idee, na bazie zbieżnego patrzenia na świat, rosnącej świadomości oraz poczucia wyższego celu i powinności.

Wspólnie bierzemy udziału w tworzeniu rzeczywistości jutra…

Wkrótce nas poznacie

Rozwój na najwyższym poziomie

Zawitaj w naszym świecie!

Skontaktuj się z nami
Image Description

Panheri

Jesteśmy po to, by towarzyszyć Ci w procesie samoorganizacji, osiągania pełni i ewolucyjnego rozwoju.

Skontaktuj się z nami

ul. Polna 7
62-006 Kobylnica

+ 48 692 149 655