Krzysztof Kasperuk: jestem mentorem, konsultantem, sparing partnerem oraz trenerem z praktycznym doświadczeniem biznesowym. Wywodzę się ze sprzedaży, gdzie miękkie kompetencje wsparłem o analitykę i kreację procesów. Dzisiaj łączę miękkie potrzeby psychologiczne zespołów z twardą strukturą organizacyjną, aby zmaksymalizować efektywność organizacji. 

Pracuję z liderami oraz zespołami w oparciu o praktyczną wiedzę w nurcie Analizy Transakcyjnej, psychometrii Discovery Insight’s i MindSonar, metodyki coachingowej, narzędzi badawczych Advisio oraz nurtu komunikacyjnego NVC. 

Moje flow: racjonalnie poukładać

  • świadomy mindset
  • priorytety i planowanie
  • indywidualne style zarządzania pracownikami
  • procesy organizacyjne
  • komunikacja i wywieranie wpływu
 • “co zrobić gdy nie wiadomo co robić”